Onze specialiteiten:

- Screenen van bestekken/calculatiestukken
- Planningen in Powerproject
- Calculaties in Ibis-Trad
- Standaard meetstaten in Ibis-Trad
- Calculaties in Excel
- Ontwikkelen Excel rekenmodellen

Excel werkblad: eenvoudige staalgewichtsberekening (1,30)

Excel werkblad: uitgebreide staalgewichtsberekening (4 x 1,30)

Excel werkblad: sterkteberekening staalliggers (5 x 1,30)