Het screenen van bestekken:
Bij het screenen van bestekken met de bijbehorende stukken wordt niet gekeken naar wat goed is, maar naar wat gebrekkig is:
- onduidelijk verwoord
- onvolledige beschrijvingen
- tegenstrijdigheden
- bouwtechnische gebreken
- algemene eisen
Kloppen de beschrijvingen wel bij wat er getekend is?
Worden in het hoofdstuk schilderwerk wel alle voorkomende werken beschreven?
Staan er onderdelen op tekening die niet omschreven zijn in het bestek?
Staan er in het bestek onderdelen die niet getekend zijn of waarvan de omvang niet op tekening is van te stellen?

Om alvast op te letten:
Zinsneden kunnen de besteksomschrijving geheel waardeloos maken: b.v. “als aangegeven op tekening” corrigeert de omschrijving van het bestek naar de omschrijving bij de tekening. (moeten natuurlijk ook met elkaar overeenkomen)
Zinsneden als “volgens nadere opgave” of “nader te bepalen” betekenen dat de aannemer niet meer kan rekenen dan hij uit het bestek weet. (het bestek is op dat punt niet volledig).
Zinsneden als “volgens opgave constructeur” betekenen dat kennelijk het getekende of omschreven onderdeel op die manier opgegeven is door de constructeur. Soms blijkt uit de tekening van de constructeur echter dat de constructeur en andere mening over de omschreven constructie heeft en mag de aannemer kennelijk aannemen, dat de bestekschrijver of tekenaar bedoelde te zeggen dat hij de opgave van de constructeur niet kende, maar deze belangrijker vindt dan wat de bestekschrijver/tekenaar schreef of tekende.

Enkele algemene adviezen om de kosten te beheersen zijn:
Maak alleen gebruik van stelposten, als nog geen keuze van stenen of tegels gemaakt kon worden! (In het algemeen is de opdrachtgever goedkoper uit als de stenen, tegels, afwerkingen en benodigde hang- en sluitwerk volledig en juist omschreven is).

Wijzig een plan niet meer in de uitvoeringsfase, zorg dat het plan vooraf goed doordacht en goed doorgesproken is met alle betrokkenen.

Laat de leveranciers die in het bestek genoemd worden zelf controleren of het bestek volledig is en vraag een offerte aan op basis van het bestek.

Door gebrek aan calculatiecapaciteit bij de aannemingsbedrijven zullen bouwbedrijven liever een aanbestedingswerk uitrekenen waarbij alles duidelijk is, dan waarbij veel vragen rijzen.
De kosten van nieuwe tekeningen bij de nota’s van inlichtingen zijn voor de opdrachtgever en voor de inschrijvers een extra kostenpost.

Dus zorg dat het bestek met bijbehorende stukken de eerste keer zo goed en volledig mogelijk is!