Links:

Kopie inschrijving K.v.K.

Onze standaard offerte (alleen voor Zwolle en omgeving)

Artikel PA-ProjectAdvies in cobouw d.d. 6 sept 2006

De Nieuwe Regeling 2005, Rechtsverhouding tussen architect, ingenieur en adviseur (DNR 2005), zoals opgesteld door BNA en ONRI en gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer 139/2004.