Eenvoudige sterkte berekeningenVoorbeeld:
Eenvoudige sterkte berekeningen kunnen gemaakt worden met STAAL.XLS
De vet gedrukte waarden moeten in ieder geval gecontroleerd worden.
Onder in kan een profieltype ingevuld worden.
De bijbehorende weerstandsmoment en traagheidsmoment worden bij het profiel gezocht. (direct is te zien of het profiel voldoet bij de opgegeven belastingen, afstanden en overspanningen).
Bij h.o.h. afstand moet de waarde ingevuld worden die de ligger moet dragen, het kan dus zijn dat dit meer is dan de stramienmaat/h.o.h. afstand, zoals bij het tussensteunpunt van doorgaande dakplaten.
Kokerprofielen, hoekprofielen en THQ-liggers moeten ingevuld worden met hoogte,breedte (de breedte van het profiel komt achter de komma; voor een juiste presentatie van profieltype kan het aantal cijfers achter de komma gelijk met de breedte in mm gezet worden).
Ter controle worden de maatgegevens van het bijbehorende profiel genoemd
Indien de doorbuiging niet over de sterkste kant van het staalprofiel is dan onderin invullen: nee

Er zijn berekeningen voor dakliggers (met belasting uit water, sneeuw of veranderlijke belasting) Vloerligger en voor kolommen.
De berekeningen zijn in opzet conform de NEN 6702 (Belastingen en vervormingen) en NEN 6770 (Staalconstructies)

Excel werkblad: sterkteberekening staalliggers (5 x 1,30)
* Koop werkblad Staal.XLS