Publicaties:

Artikel PA-ProjectAdvies in cobouw d.d. 6 sept 2006


Excel werkblad: eenvoudige staalgewichtsberekening (1,30)

Excel werkblad: uitgebreide staalgewichtsberekening (4 x 1,30)

Excel werkblad: sterkteberekening staalliggers (5 x 1,30)


De Nieuwe Regeling 2005, Rechtsverhouding tussen architect, ingenieur en adviseur (DNR 2005), zoals opgesteld door BNA en ONRI en gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer 139/2004.