Onze diensten:

- Screenen van bestekken met tekeningen en overige bijlagen,
- Bouwtijdberekening,
- Planning
- Bouwkostenraming op basis van bruto vloeroppervlak,
- Elementenbegroting,
- Meer- en minderwerk,
- Offerteaanvragen en offertevergelijkingen,
- Beoordeling begrotingen,
- Bezuinigingsvoorstellen,
- Budgetbewaking,
- Werkmethoden,
- Bekistingskeuze, inzet en methoden,
- Kraaninzet en hulpmaterieel,
- Bouwadvisering,
- Bouwbegeleiding.